WonderWall.jpg
 

TFP - Time for Print

Før shoot skal du som model læse, acceptere og respondere på nedenstående betingelser.

Navn på model *
Navn på model
Betingelser ved TFP: RaPix v. fotograf Rasmus Alenkær ejer rettighederne til billederne. Billeder må ikke videresælges af modellen eller på anden måde anvendes kommercielt uden fotografens accept. Billederne er fotografens værk. Derfor er det som udgangspunkt fotografen der vælger, hvilke billeder der skal redigeres og publiceres. Modellen kan nedlægge publiceringsforbud af et eller flere billeder, hvis han/hun oplever disse som krænkende eller stærkt misrepræsenterende. Dette bør naturligvis undgås via løbende dialog under shootet. Andre grunde, eksempelvis “jeg har en for stor næse”, “jeg ser sur ud” eller "jeg kan ikke lide det udtryk, jeg har i øjnene" m.m. er ikke grund til publiceringsforbud. Det er nødvendigt, at modellen aktivt siger til og fra i løbet af shootet, så der ikke bruges tid på poseringer eller iscenesættelser, som ikke kan bruges. Alt ovenstående bør søges løst i god tone, gensidig forståelse og åben dialog. Fotograf og model må publicere billederne på de sociale medier eller egen hjemmeside, hvis fotografen krediteres som “Foto: Rasmus Alenkær / Photo by RaPix” og modellen krediteres med navn. Modellen er ikke forpligtet til at publicere nogle af billederne. Modellen må under ingen omstændigheder redigere i de færdige billeder, eksempelvis ved at beskære eller anvende filtre. Modellen kan vælge at være anonym. I så fald skal fotografen have skriftlig besked. Billederne må ikke publiceres i anden sammenhæng end på fotografens og modellens sociale medier og hjemmesider, uden gensidig accept. Uredigerede billeder fremsendes ikke til modellen. Modellen modtager digitale kopier af billederne hurtigst muligt efter aftale. Dette kan både være i Facebook-optimeret udgave (2048px) og i fuld jpg-format (via Dropbox). Alt ovenstånde bør søges håndteret i ro, orden og fordragelighed. Man kommer langt med forståelse og dialog. *